Groothandelsprijzen voor (semi)overheid, schilders, bouwers & klusbedrijven, interieur-, jacht- & standbouwers, horeca-ondernemers, poetsers/detailers en opleiders

     Beoordeling 4,7 op Google
           

     0,00


    Afrekenen     
 PROF. VERF, LAK & COATINGS
      
  autolak   bootlak   meubellak   houtverf   muurverf   vloer, parket & wegen   overige
  PLAMUUR, OPLOSSER & KIT
          
  lijm, hars & kit   oplosmiddelen   plamuur   houtreparatie  kunststof  autoruit
  GEREEDSCHAP & INRICHTING
            
  boor  frees  kwast  poets  schuur  spuit  zaag  zuig
  alle gereedschap   alle werkplaatsinrichting
  NON-PAINT & PBM
            
  schuurmateriaal   poetsmateriaal   maskers
  alle non-paint   alle beschermingsmiddelen


Privacy


Uw privacy is gewaarborgd

nonpaintstore.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iv) relatiebeheer en (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen nonpaintstore.nl, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan nonpaintstore.nl samenwerkende partners inschakelen.
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van nonpaintstore.nl. Informatie zal u slechts per e-mail of SMS worden gestuurd indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen informatie (meer) wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken bij onze klantenservice. Door de Algemene Voorwaarden van nonpaintstore.nl te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat (i) nonpaintstore.nl uw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit scoring en (ii) informatie over uw kredietwaardigheid verstrekken aan BKR.Adreswijziging

Klanten zijn verplicht nonpaintstore.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang nonpaintstore.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij nonpaintstore.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u nonpaintstore.nl om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.Privacy op internet

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. IP-adressen worden geanonymiseerd. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

Cookies
Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde 'functionele' cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. In die cookies wordt de taal van uw voorkeur, munteenheid, uw winkelwagen en de recent door u bekeken produkten opgeslagen. Deze functionele cookies hebben een geldigheid van een 1 dag tot 1 jaar. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. De cookies worden gebruikt om de site en de dienst die wordt aangeboden te laten functioneren voor optimaal bestelgemak. Wij bewaren geen persoonlijke gegevens in cookies. Statistische gegevens kunnen aan de webmaster van nonpaintstore.nl worden doorgegeven. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.nonpaintstore.nl. Hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder "Help" in de toolbar van de meeste browsers. Het is dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site (zoals de kassa) niet functioneren.

Wij maken geen gebruik van tracking cookies. Wij gebruiken geen Google Analytics. Er worden geen persoonsgegevens in cookies bewaard. Wij gebruiken enkel functionele cookies om u te kunnen laten winkelen in onze webshop.E-mailadressen

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.Overige informatie

Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze algemene voorwaarden). Als u ons via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten.Reageren

Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met onze klantenservice opnemen.


NL Standaard webshop cookiegebruik / EN standard webshop cookie use / DE nur funktioneller Webshop Cookienützung / check our Cookie policy for details